Tööjõupoliitika avaldus:

Me austame oma töötajate õigusi ja ei tolereeri lapstööjõu ega sunniviisilise töö kasutamist ning diskrimineerimist mistahes põhjusel.