Viso OÜ viis 2019 aastal ellu PRIA poolt rahastatava investeeringuprojekti. Projekti eesmärgiks oli tootmismahu kasv 50% ja töökohtade loomine Aegviidus. Projekti raames soetati CNC freesmasin ja 2 hüdraulilist pressi koos generaatoriga, mida kaasrahastas PRIA MAK 2014- 2020 meetme 6.4 raames.